820 derece, kaç kelvin ?

820 derece, 1093.15 kelvin

sekiz yüz yirmi derece, bin doksan üç onda on beş kelvin

Derece, Kelvin ve Fahrenhayt birimleri arasında dönüştürme işlemlerini gerçekleştirin.